IT

دروس ریزشی

بالاخره دروس ریزشی اعلام شد:

بعضی از دوستان شایعه کرده بودن که برنامه سازی وساختمانهای گسسته جزء دروس ریزشی اعلام شده ولی اینطور نبودفقط ریاضی مقدماتی١و٢ وهمچنین فارسی عمومی به عنوان دروس ریزشی اعلام شده که از ٢١ تا ٢٣ فروردین امتحانش گرفته میشه...

/ 0 نظر / 22 بازدید